Mặt tiền
QUẢNG CÁO

Đá được xử lý qua việc đánh bóng hay làm thành tấm, viên để ốp vào bề mặt bê tông. Đá chịu nhiệt tốt, mang tính ấm, kết hợp.Nên sử dụng màu sắc tương phản màu cửa hoặc màu sơn. Đá ốp mặt tiền thì đòi hỏi loại đá phải ít thấm nước, độ nứt gãy ít và chịu đựng được thời tiết.