BO CẠNH - CÁC KIỄU BO CẠNH
Chi tiết các kiểu bo mài cạnh đuợc chúng tôi cung cấp đầy đủ và chính xác. Có các kiểu hòan thiện cạnh khác nhau để phù hợp với sở thích và phong cách khác nhau.. Chúng tôi hiện có kiểu bo cạnh sau: mài bóng, bo tròn, bo vát, bo kiểu vạt cạnh…Đây là các kiểu bo phù hợp với bàn bếp và bậc cầu thang.. Ngoài ra bạn cũng có thể ghép cạnh để cho viên đá dày hơn và nhìn sang trọng hơn.
Các kiểu bo tiêu chuẩn của công ty chúng tôi được liệt kể ở phía dưới.Các kiểu bo tiêu chuẩn loại 1 đã bao gồm trong giá thành viên đá. Các kiểu số 2 và số 3 sẽ tính giá riêng. Ngoài ra nếu bạn sáng tạo nào khác chúng tôi đều có thể đáp ứng.

LOẠI 1 - CĂN BẢN
LOẠI 2 - GHÉP CẠNH
LOẠI 3 - GHÉP CẠNH LỆCH
Mài bóng
Bo kiểu 1
Bo kiểu 2
Bo kiểu 3
Bo kiểu hai đầu
Bo vát
Bo tròn
Ghép - Mài bóng
Ghép - Bo kiểu 1
Ghép - Bo kiểu 2
Ghép - Bo vát 1
Ghép - Bo vát 2
Ghép - Bo tròn
Ghép Lệch 1
Ghép Lệch 2
Ghép Lệch 3
Ghép Bo - Chỉ
Bo Chỉ 1
Bo Chỉ 2
Bo Chỉ 3