Tin tức

Công ty Lý Chấn Hưng cung cấp đá hoa cương, đá cẩm thạch cùng  dịch vụ thi công lắp đặt đi kèm nhằm đảm bảo chất lượng của sản phẩm hoàn thiện đến từng chi tiết. Kho đá ở Bình Dương cho phép chúng tôi chủ động nguồn hàng để phục vụ công trình của bạn. Thành quả lao động của chúng tôi mang lại vẻ đẹp cho ngôi nhà  bạn.

Công Trình